Jsme roverský kmen, který je součástí skautského střediska Hiawatha Praha. Jako roverský kmen sdružujeme skautky a skautky (nyní už rovery a rangers) od 15 let výše, kteří prošli oddílem Paráda a Vlčáci.

Roverský kmen se od skautského oddílu liší koncepcí, která spíše odpovídá dobrovolnému sdružení než oddílu s pevně stanoveným vedením. Na přípravě programu se podílíme všichni nejlépe stejným dílem a navzájem sdílíme své znalosti, zkušenosti a dovednosti. I nadále rozvíjíme to, co jsme se naučili v oddíle, ale orientace programů začíná směřovat spíše k pochopení světa jako celku a našeho následného místa v něm, v dospělosti. Připravujeme se na zodpovědnost, kterou budeme brzy muset přijmout a na naši roli ve společnosti tak, aby byla důstojná jak pro nás tak i pro okolí.

Toho dosahujeme prostřednictvím rozličných výzev a předsevzetí, která se snažíme zahrnovat do našeho programu, během celého roku. Náš program zahrnuje schůzky, které si připravují pro ostatní jednotliví členové kmene, a výpravy, podobně jako tomu je v oddíle. Plánujeme také zimní a letní tábory. Četnost akcí je sice menší nežli v oddíle, ale to odpovídá vytíženosti našich členů jak studiem, tak i prostorem pro jejich zájmy a práce. Naše schůzky se konají zpravidla dvakrát do měsíce a výpravy nepravidelně, vždy alespoň jednou za dva měsíce. Náš program také zahrnuje vzdělávací kurzy, skautské závody a další akce jak krajského, tak i republikového rázu, občas dokonce i akce celosvětového skautingu.

Rovering je dalším stupněm skautské výchovy a zahrnuje tři služby – službu sobě, druhým a vlasti a vyšším principům. Jeho základy položil již Robert Baden Powell v letech před první světovou válkou a první roveři vznikli ze starších skautů navrátilců z fronty.

Pokud Vaše dítě právě přestupuje z oddílu do našeho kmene a vy se chcete o roveringu dozvědět ještě více, neváhejte kontaktovat naše vedení.

Motto kmene: „Každý jdeme svou vlastní cestou, ale všichni stejným směrem.“

line.jpg,179kB