Jsme koedukovaný oddíl skautek a skautů (10-15 let) s družinou roverů (15+) a družinou vlčat a světlušek (6-10 let) Letorost, který je součástí skautského střediska Hiawatha Praha.

Přijímáme nové členky. Podrobnější návod na přihlášení v sekci přihlášení.

97. skautský oddíl Paráda a Vlčáci

Akce

Co bude | Co bylo
Termín Určeno pro: Název akce / Klikni pro info
Paráda Vlčáci Roveři Rádcové
22. 5. 2024  Vlčácká družinovka
24. - 26. 5. 2024 Vlčácká výprava
29. 5. - 2. 6. 2024   Obrok
7. - 9. 6. 2024Vandr
21. - 23. 6. 2024  Rádcovská + Roverská voda
29. 6. - 14. 7. 2024TÁBOR (hurá hurá hurá!)
Akce zůstávají viditelné až do konce termínu.
Akce důležité, nebo v kterých byly provedeny důležité změny, jsou zobrazeny červeně.
line2.png,179kB