Jsme koedukovaný oddíl skautek a skautů (10-15 let) s družinou roverů (15+) a družinou vlčat a světlušek (6-10 let) Letorost, který je součástí skautského střediska Hiawatha Praha.

Přijímáme nové členky. Podrobnější návod na přihlášení v sekci přihlášení.

97. skautský oddíl Paráda a Vlčáci

Jsme rozdělení do čtyř družin, které se jmenují Berušky (mladší holky), Velrybičky (starší holky), Gekoni (mladší kluci) a Kotewníci (starší kluci). Scházíme se každý týden ve středu v klubovně, kluci dohromady a holky dohromady.
Vlčáci = Gekoni + Kotewníci
Paráda = Berušky + Velrybičky

Paráda

Jsme rozděleny na mladší (Berušky) & starší (Velrybičky), schůzky ale míváme spolu, ty bývají dvakrát do měsíce. Na ně nám připravují program naše rádkyně a podrádkyně. Na schůzkách se mimo učení se základních skautských dovedností (základy uzlů, nejjednodušších šifer, zdravovědy, nejdůležitější body skautské historie...) hlavně radujeme z toho, že se vidíme, takže jsou pohodovějšího rázu. Jednou za rok by se měla konat družinová výprava, na kterou si přibereme pár roverek a (snad) si tu letošní budeme moct užít, narozdíl od té minulé, která byla díky koronaviru zrušena.

Pokřik Berušek

My jsme malé berušky,
už dávno nejsme světlušky,
všechny šifry vyluštíme
a ve hrách vás porazíme,
Berušky, Berušky, bzzz

Pokřik Velrybiček

Morseovku vyluštíme,
oběd klidně uvaříme,
dokážem i vázat smyčky,
říkáme si Velrybičky.

Vlčáci

Pokřik Kotewníků

Kotewník nesmí, Kotewník, Kotewník.

Pokřik Gekonů

Skvrnitý ocas máme,
na cestu se spolu dáme.
Klíčky rychle splníme,
vůbec se u toho nezapotíme.
Za oddíl férově hrajeme,
a skoro vůbec neklejeme,
naše jméno zní, Gekoni!

line2.png,179kB