Jsme koedukovaný oddíl skautek a skautů (10 - 15 let) s družinou roverů (15+), který je součástí skautského střediska Hiawatha Praha.

Přijímáme nové členy. Podrobnější návod na přihlášení v sekci přihlášení.

97. skautský oddíl Paráda a Vlčáci

skautský web Křižovatka (tady najdete všelijaké novinky a zprávy z širokého skautského světa)
krizovatka.skaut.cz

skautský obchod Jun
junshop.cz

naše středisko Hiawatha Praha
hiawatha.cz

okres Junáka Praha 5
praha5.skauting.cz

oddílový Facebook, Youtube a Instagram (novinky, zprávy, fotky )
facebook.com/97PaV
youtube.com/channel/PaV
instagram.com/parada_a_vlcaci97

tipy na hry, Hranostaj
hranostaj.cz

nové odborky a stezky
odborky.skaut.cz
stezka.skaut.cz

line.jpg,179kB