Jsme koedukovaný oddíl skautek a skautů (10-15 let) s družinou roverů (15+) a družinou vlčat a světlušek (6-10 let) Letorost, který je součástí skautského střediska Hiawatha Praha.

Přijímáme nové členky. Podrobnější návod na přihlášení v sekci přihlášení.

97. skautský oddíl Paráda a Vlčáci

Pozvánka

Šifrovací hra Rychlé šípy

O co se jedná?

Závod hlídek ve stylu Prahou plnou strašidel, i když jen pro naše středisko a na téma Rychlých šípů. Pravidla budou oproti Strašidlům lehce upravena, ale základ zůstane - půjde o luštění šifer a obíhání (nebo obcházení) jimi daných stanovišť. K tomu ale přidáme pár úkolů a mooožná nám tam všude bude pobíhat kdosi v černém obleku s bílou škraboškou smajlik Volba nového Velkého Vonta láká všelijaká individua, tak si tento výjimečný souboj nenechte ujít!

Pro koho bude?

Soutěží se ve dvou- až tříčlenných hlídkách ve 2 kategoriích

  1. mladší (zhruba vlčata a světlušky) - musí závodit se starším doprovodem, který určuje vedoucí
  2. starší (zhruba skauti a skautky)

Kdy a kde?

Hrát se bude po Starém Městě. Zahájení nás čeká ve 14 hodin na Uhelném trhu u kašny. Oddíly si můžou dříve stanovit sraz jinde a zajistit tam hlídkám dopravu. Konec bude na stejném místě, čas odhadujeme na 17:30, ale může být dříve i později. Záleží mimo jiné i na tom, zda hlídky doběhnou ve stanoveném limitu.

Co si vzít s sebou?

Jak se přihlásit?

Přihlašování hlídek podle rozhodnutí vedoucích oddílů (je formulář, ale můžou se rozhodnout přihlásit všechny najednou nebo nechat vyplnění na účastnících), ale musí proběhnout do 20.11.

Pravidla

Pravidla jsou jen lehce upravená od Strašidel, hlavní rozdíl tvoří různé typy stanovišť.

line2.png,179kB