Jsme koedukovaný oddíl skautek a skautů (10-15 let) s družinou roverů (15+) a družinou vlčat a světlušek (6-10 let) Letorost, který je součástí skautského střediska Hiawatha Praha.

Přijímáme nové členky. Podrobnější návod na přihlášení v sekci přihlášení.

97. skautský oddíl Paráda a Vlčáci

Akce

Co bude | Co bylo
Termín Určeno pro: Název akce / Klikni pro info
Paráda Vlčáci Roveři Rádcové
29. 9. - 1. 10. 2023   Roverský víkend-střediskový
4. 10. 2023Oddílovka
13. - 14. 10. 2023   Roverská akce-okresní
14. 10. 2023   Grand chase
20. - 22. 10. 2023Řijnová výprava
16. - 19. 11. 2023   Okresní závod
8. - 10. 12. 2023Vánoční
13. 1. 2024Prahou plnou strašidel
1. - 3. 3. 2024   Rádcovský víkend
8. 5. 2024H5
Akce zůstávají viditelné až do konce termínu.
Akce důležité, nebo v kterých byly provedeny důležité změny, jsou zobrazeny červeně.
line2.png,179kB