Akce

Co bude | Co bylo
Voda  [ Zpět na seznam akcí ]
Termín:  19. - 21. 6. 2009
Pro:  Paráda, Vlčáci, Rádcové

Vloženo:  20. 2. 2009, 20:33:46
Poslední editace:  5. 6. 2009, 22:30:26

Kontaktní osoba:  Gymi
Telefon:  728 756 434
Mail: 

Přiložené soubory:

Komentář:
Přihlášku přinést co nejdříve!

Termín: 19.-21. června 2009

Cena: 450,- Kč (zahrnuje dopravu, půjčení lodí a vybavení (plovací vesty, barely,..) a ubytování v kempech)

Nevratná záloha: 250 Kč

Ubytování: 1. noc v kempu v Kácově
2. noc v kempu v Ledečku

Stravování: každý sám, nebo po skupinkách (jak se děti v rámci oddílu domluví)

Doprava: tam: vlakem do Kácova
zpět: vlakem ze Sázavy

Sraz: 19. 6. v 15:30 na Hlavním nádraží u pokladny č. 1 (resp. tam, kde bývala)
Návrat: 21.6. v 15:45 na Hlavním nádraží

S sebou: Láhev na pití (alespoň 1l), jídlo na 3 dny
Spacák, karimatku, stan do skupinek, vařič do skupinek
Oblečení - plavky, převlečení na spaní, boty do vody, pokrývka hlavy
Hygienické potřeby (kartáček, pasta, mýdlo, ručník, opalovací krém)
Pláštěnka, ešus
Baterka

Věci lze sbalit do batohu, ty pak budeme přebalovat do barelů. Kdo má lodní pytel, do barelů přebalovat nemusí 


Na srazu před odjezdem odevzdat (bezpodmínečně nutné):
osobní léky s předepsaným užíváním, pokud dítě nějaké užívá (užívání zároveň vyznačte v přihlášce)
kartičku pojištěnce (nebo její kopii)
Závaznou přihlášku odevzdejte vedoucímu oddílu nejpozději 22.5.2009. Nevratnou zálohu 250,- Kč pošlete na střediskový účet č. 1278825001/5500 do stejného data (zbylou částku doplatíte při odjezdu). Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte, případně napište jeho jméno do zprávy pro příjemce.

line.jpg,179kB