Akce

Co bude | Co bylo
Svojsíkův závod - okresní kolo (Všestary)  [ Zpět na seznam akcí ]
Termín:  25. 4. 2015
Pro:  Paráda, Vlčáci, Rádcové

Vloženo:  22. 12. 2014, 13:55:04
Poslední editace:  13. 4. 2015, 15:54:42

Kontaktní osoba:  Rapša
Telefon:  722 946 842
Mail:  rraapp(z)seznam(t)cz

Přiložené soubory:

Komentář:
sraz: 7:15 na NB
s sebou: 50 Kč, opencard, jídlo a pití na celý den, skautský kroj, sportovní oblečení a obuv, nůž (do družiny pak: vybavenou lékárnu, buzolu, sekeru, zápalky, blok a psací potřeby, průhledné plastikové pouzdro A4)
návrat: 19:30 na NB


Prožijte příběh z časů, kdy Země byla ještě mladá a Slunce s Měsícem se teprve rozhodovaly, po jaké cestě se kolem ní budou pohybovat.

Dlouho putovali pouští. Ubývalo potravin, vody a nakonec i naděje, že dojdou na její konec a zachrání si tak život. Zvířata, které nesla jejich náklad, trpěla a některá i padla vysílením. Oni sami šli dál jenom s vypětím vší vůle. Konečně po mnoha dnech se na obzoru objevil tenký tmavý proužek, který s každým dalším krokem rostl do šířky i výšky a k večeru již mohli rozeznat pás lesa s vyčnívajícím kopcem. Záchrana byla blízko, ale ještě jednu noc museli strávit v pustině, protože tento večer již neměli sílu pokračovat v cestě.

Snědli poslední zásoby, vypili zbytek vody a ulehli na kamenitou zem, aby nabrali sílu před zítřejším pochodem, o kterém věřili, že přinese vysvobození ze všech strastí, které na své cestě zažili.

Ráno vstali ještě za tmy, mrazivá noc stejně nedovolovala další spánek. Věděli, že brzy vyjde Slunce a nepříjemný chlad bude vystřídán vražedným vedrem a chtěli dosáhnout lesa, který se zdál tak blízko, než se žár stane nesnesitelným.

Trvalo však ještě mnoho hodin, než dosáhli kraje lesa. Chladivý stín jim připadal jako to nejkrásnější, co v životě zažili a když našli malý potůček, kde se mohli napít, uvěřili všichni, že jejich budoucnost může být šťastná.

Zapomenuty byly ústrky a křivdy v jejich bývalé zemi. Zapomenuto neustálé nebezpečí, které představoval zlý vládce, který uchvátil moc, vládl tvrdou rukou a všechny podroboval svým krutým libůstkám. Zapomenuto bylo jeho poslední hrůzné nařízení, které je všechny připravovalo o zbytek svobody a majetku. To bylo to poslední, co je vyhnalo do pouště. Než by se podrobili, raději se svěřili nejistému osudu. Nikdo nikdy totiž neslyšel o nikom, kdo by do pouště odešel a vrátil se zpět. Pouze ve starých písních se zpívalo o zemi na druhé straně pouště a jejich barun-kolové, spíše rádci než vládcové všech klanů, si s nejcennějšími poklady předávali i starý pergamen, na kterém byla nakreslena mapa země s horou uprostřed, která je prý tam, daleko.

A nyní jsou zde, na druhém konci pouště a krajina, do které vstoupili, vypadá tak pohádkově. Vše může začít znova, jen co se tady trochu zabydlí.

Ze šťastného snění se první probral barun-kol, který je celou dobu vedl a povzbuzoval, aby vydrželi. Je možné, aby tak nádherná země byla neobydlena? A pokud obydlena je, jakým národem? Přijme je přátelsky nebo se bude snažit zbavit se jich jako nevítaných vetřelců?

A již volal heran-koly jednotlivých klanů a přikazoval, aby všichni lidé neprodleně odešli na vrchol hory, kde se zabezpečí proti možnému přepadení. Když tam došli, nalezli velkou louku, která byla příznivá pro vybudování tábora. Než však k tomu došlo, promluvil barun-kol takto: „ Nic není v této chvíli důležitějšího, než zjistit, jestli někdo obývá tuto zemi, jak nás přijme a jestli zde můžeme zůstat. Všechny klany se tedy vydají na průzkum, do všech stran. Vezměte tuto starou mapu, možná že písně, které všichni znáte, jsou pravdivé a my jsme došli na místo, o kterém jsme jenom slýchali. Zjistěte, zda se mapa shoduje se zdejším krajem. Pokud ano, prozkoumejte místa, která jsou označena, tajemnými značkami a vraťte se včas, abyste podali zprávu o tom, co jste na své cestě nalezli a jak jste si tam vedli. Heran-kolové jednotlivých klanů odpovídají za dokonalé splnění mého rozkazu.“

„Lidé jsou unaveni, velký barun-kole“, odvětil jeden z heran- kolů, „dopřej jim odpočinku.“

„Vím“ odvětil vlídně barun-kol, “ale vydržte ještě chvíli. K čemu by nám bylo překonati zlou poušť, kdybychom zde nenašli ještě trochu sil a naší slabostí se vše zhatilo. Věřte, přijdou dny odpočinku, nyní však musíme zjistit, jestli nehrozí nějaké nebezpečí. Vezměte vše potřebné a vyrazte. Budu zde čekat vašeho návratu. Ty, kteří uspějí, spravedlivě odměním, protože to, co zjistíte a vykonáte, bude důležité pro nás pro všechny.“

Heran-kolové se uklonili a odešli splnit úkol, který dostali. Ano, byli unaveni a věděli, že i jejich lidé by potřebovali odpočinku, věděli ale také, že rozhodnutí barun-kola je moudré a je nezbytné ho neprodleně provést.

Vydejte se na cestu podle mapy nakreslené na starém pergamenu, prozkoumejte místa, která jsou na mapě označena a splňte tam co nejlépe úkoly, které vás na těch místech čekají. Včas se vraťte a věřte, že na vás čeká zasloužená odměna.

Závod, discipliny a další informace
Závod bude mít moduly Závod, Brány a Zpětná vazba.

Modul Závod bude obsahovat tyto discipliny:
1) První pomoc
2) Krizová situace a její řešení
3) Souhra družiny - řešení konkrétního problému
4) Lanové překážky
5) Hledání informací
6) Pozornost, všímavost, usuzování
7) Mpa a orientace
8) Spolupráce družiny - oheň
9) Čas závodu - včasný návrat

Modul brány bude obsahovat tyto discipliny:
1) Překonávání (sebe)
2) Udělej si sám
3) Fyzická zdatnost
4) Příroda - poznávačka
5) Dopravní hrátky - znalost dopravních pravidel
6) Logické myšlení
7) Všemi smysly
8) Vlastní umělecká tvorba
Družina se dohodne tak, aby každý prošel právě dvěma různými bránami a aby každou z osmi bran prošel prošel aspoň jeden její člen.

Vybavení jednotlivce:
- Jídlo a pití na celý den
- Kroj na zahajovací a závěrečný nástup
- Vhodný sportovní oděv a obutí na samotný závod

Vybavení družiny - vezměte s sebou na trasu závodu:
- buzola
- sekera
- zápalky
- družinová lékárnička
- blok, psací potřeby
- průhledné plastikové pouzdro A4 na pergamen s mapou
- nůž (každý člen družiny)
Několik dní před závodem si zkontrolujte, jestli nebyl seznam vybavení upraven. Nejpozdější úprava může být provedena v neděli 19. 4. 2015. Pokud by se něco nečekaného stalo později (vybavení nebo i jiná změna), kontaktovali bychom přímo přihlášené družiny.

Závod zahájíme a zakončíme nástupem. Předpokládáme, že se nástupu zúčastníte ve skautském kroji.

V době závodu budeme, pokud to bude potřeba, používat tyto signály píšťalou:
N - nástup
R - rádcové (soutěžících družin)
V - vůdcové zúčastněných oddílů
Prosíme, pokud máte v oddíle zavedené stejné signály, abyste je po dobu závodu nepoužívali.

Paráda 1 - Bára Č., Kristýnka, Míša K., Eliška Š., Anička, Domča, Eliška P. (náhradník Eliška K.)
Paráda 2 - Bára R., Sofča, Pepi, Pastelka, Boule, Míša S., Zuzka, Verča
Vlčáci 1 - Ben, PJ, Péťa, Šimon R., Matyáš, Teo, Šimon Š., Dominik
Vlčáci 2 - Honza, Martin, Opice, Ferda, Míša, Štěpán, Alarm, Ondra

line.jpg,179kB